VISI Untuk menjana kekuatan Ummah melalui komitmen ekonomi berteraskan slogan "Halalan Toyiban" serta memenuhi tuntutan  fardu kifayah masyarakat Islam