Info Produk Info Produk Info Produk Video : Lawak Umpan Kurma Iklan Produk : E-MAN COCO (Koko Pracampur Dengan Kurma) www.e-man.com.my Selamat datang... USAHAONE TRADING adalah sebuah perniagaan berasaskan Industri  Kecil dan Sederhana IKS yang ditubuhkan pada 08 Januari 2005.   Syarikat ini diusahakan secara perkongsian oleh Hj. Samsudin Bin Abdullah  dan Hjh. Mapuzah binti Romli. Hj. Samsudin Bin Abdullah dan Hjh. Mapuzah binti Romli Pengasas E-MAN USAHAONE TRADING bersedia dan telah mengilangkan beberapa jenama produk  terkenal secara OEM - Original Equipment Manufacturer untuk aktiviti pasaran  MLM tempatan. MISI VISI
Bookmark and Share
SIJIL PENGIKTIRAFAN www.e-man.com.my adalah hak milik sepenuhnya SQG USAHAWAN S/B  Hakcipta Terpelihara (2013) Dikemaskini pada November 2015 Direkacipta secara eksklusif oleh Round Emerald Enterprise